Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

toch niet mst eens anderen dingen, jonge heer! — en mat een wilde hij, op nieuws, met Haan beginnen.

Frans waagde het, om van den muur aftefpringen — hij viel den Schoer maker in de armen en zeide: — „ ik zelf heb het gedaan."

Schoenm. Hoe? — Gij hebt het ruit gebro. ken, en niet nrjn kind?

De Zoon. Neen, waarlijk, Vaderlief! ik ben niet van mijn plaats geweest (de goede jongen moest leder in een. trog te week zetten) — ik heb geen fteen in mijn hand gehad.

Schoenm. Zo? dat is fraai, jongen Heer! — bij anderen de vensters integooijen , en dan nog oorzaak te zijn, dat men zijn eigen kind, onfchul. dig, Haat. — Laat ik uw vader flechts fpreken, en gij zult van eene flegte reis komen.

Frans. Och! mijn lieve man! ik wil gaarn het glasruit dubbeld betaalen; ik weet, ik heb verkeerd gehandeld: zegt het toch mijn vader niet.

Schoenm. Neen! Neen, knaapjen ! dat kan zo niet — ik wil mijn arme jongen niet voor niet met al geflagen hebben. Gij hebt tienmaal zo veel verdiend, ,,als hij gekregen heeft.

Frans zocht hem tot bedaaren te brengen, doch hier kon niets baaten. De man wierdt van tijd tot tijd nog kwaadaardiger. Frans fmeekte zo fterk

hij

Sluiten