Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

tegenwoordigheid van die vrienden zich niet te verraaden, doch nam vast voor, om, zo ras hij gelegenheid hadt, zijne ouderen van 't geval te'ver Wittigen,

Binnen gekomen Jas hij de blijdfchap op aller aangezicnien. Zlfm zuster kwam hem tegen, en verf hem' m« volle opgetogenheid, de ontmoe. tmg met die arme Metfelaars vrouw, en dat Vader »« rog naar die vrouw toe was, om te zien, hoe *et met die zieke kinderen ging.

Frans , die bij foortgelijfce gelegenheden zijne vreugde en deelneming zeer luidrugtig te kennen gaf, moest ztch bijna bedwingen, ten einde flechts vergenoegd te kunnen fchijnen. Zijne zuster ontdekte gelukkig zijne verlegenheid niet, omdat zij aan mets, dan aan de terugkomst des vaders, dacht, dten zij reikhalzende te gemoete zag. Frans dacht er ook aan, doch om andere redenen. Thands was het de tijd, wanneer hij doorgaands met zij. ne ouders at, doch deze reeds gefpijst hebbende, belaste zijne moeder, dat men hem alleen wat eten zou geven. Frans gevoelde wel, dat hij in een zo vrohjk gezelfchap weinig ,rek tot eten zou hebben, en verzocht dus, op zijn kamer te mogen gaan, en diar eten, 't geen hem vergund werut, dus kon hij dien avond zijn vader niet Jpreken. - Gaarn zou hij aan zijne moeder te

ken.

Sluiten