Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

kennen gegeven hebben , 't geen hem deerde, ea 't geen door hem was uitgevoerd, doch de vrees, dat dit door het gezelfchap zou ontdekt worden, hieldt hem terug. —

Men bragt hem eenige aardbeljen, en zijne jong» fte zuster, Mananne, liet hem weten, dat zij deze zelf voor hem geplukt hadt. Hoe aangenaam hem anderfins ook een gefchenk van Mariame was, thands kon dit geene vreugd baaren , hoe veel hij anders ook van deze fruit hieldt. Hij begon et van te eten, doch nauwlijks badt hij er eenige weinige geproeft, of de Schoenmaaker begon op nieuw zijn avondlied. Frans dit hoorende, herinnerde hij zich te levendiger het gebeurde, *t geen zo zwaar ©p zijn hart lag. Moedeloos en droefgeestig onte kleedde hij zich eindelijk, en ging naar bed.-

Hier dacht hij nog eens alles over, en hoedanig hij zich in 't vervolg zou gedragen. „ Zo vroeg „ mij mogelijk is, dacht hij, wil ik opftaan, en ,, mijn vader alles verhaalen, eer nog de vertoorn» ,, de Schoenmaker hem fpreken kan. — Doch, „ zal ik dan mijnen vader reeds zo vroegtijdig „ verontrusten? — waarom ben ik zo los ge-

weest ? hoe dikwils heeft men mij verboden , „ om toch niet met fteenen te werpen l waarom „ moest ik , langs dien weg , dien armen knaap „ zo veel flagen bezorgen ? Ik wenschte dat hij

» m

Sluiten