Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »8 )

F*. O, hij heeft hem zo geflagen, dat hij hard fcbreeuwde, — ik kon dit niet langer hooren — kwam te voorfchijn, en zeide hem, dat ik het gedaan had — Ach lieve, beste vader! vergeef mij toch mijn fout; die man was niet te vrede te ftellen , wat moeite ik ook deed; — dezen morgen wil hij hier komen, om het U te zeggen. Vad- Uwe moeder weet het toch ook al? — Fr. Neen, lieve Vader! ik kon het haar gisteren avond niet zeggen, om dat zij niet alleen was, en ik kon zo lang niet opblijven , tot dat Gij thuis kwaamt. — En heden morgen ...

Vad. Gaa thands op uw kamer, tot dat ik ü laat roepen. —

Frans verzocht nog eens om verfchooning en kwijtfchelding: — men kon zien, dat het hem har. telijk leed was, doch zijn Vader antwoorde niets

daar op — hij moest heen gaan en in hoe-

danigen toeftand hij zich , hier alleen zijnde , bevendt, behoeven wij wel niet te befchrijven. Nog Was hij onzeker, hoe dit zou aflopen.

De vader liet hem thands vertrekken, met oogmerk , om te onderzoeken, wat de Schoenmaaker zou zeggen, en of Frans hem ook alles naar waarheid verhaald hadt; tevens, om te overleggen, hoe hij best dien misftap zou beftraffen. — Front was naauwlijks op zijn kamer, of liftte

kwam

Sluiten