Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 5

kwam bij haaren vader, om geneesmiddelen voor die zieke vrouw. Hij gaf haar dezelve, doch belaste haar intusfchen, haare moeder te verzoeken, om bij hem te komen. — Lifette zag, dat haar vader niet zeer opgeruimd fcheen, en vermoe dus, dat er een of ander voorgevallen was. —• Zij ging, en riep haare moeder. —

De ouders van Frans zagen zeer wel , dat hun zoon ongehoorzaam geweest was , terwijl hij, iri weerwil van hun herhaald verbod, met fteenen in de tuin hadt geworpen; — zij oordeelden het niet minder verkeerd , dat hij zich hadt Verftholén 4 naardien het zijn pligt geweest was, om terftond zijne misdaad te bekennen; dan hadt de Schoenmaaleer zeker zijn Zoon niet, onfchuldig, geflagen, en Frans zou zich minder onaangenaamheden berokkend hebben* —• Evenwel vonden zij, aan de' andere zijde, dat de Schoenmaker een Zeer driftig man moest zijn, omdat hij, zonder naar zijn Zoon 'té luisteren , hem zo wreed en hard behandeld hadt. Dus konden zij ook Frans niet geheel de' fchuld geven, maar, met dat al, erkennen, dat Zijn gedrag zeer veel blijken opleverde van een , niet geheel bedorven en ongevoelig karakter, maar veel. eer van een deelnemend hart, naardien hij, om dien armen knaap niet onfchuldig te doen lijden , ziefe Zelf hadt opgegeven als de daader. — Ook bezef3 % mst

Sluiten