Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

deren. Haare eigen klederen en die van haare kinderen maakte zij altijd zeif. *

Moed. Dan zoud gij uwe klederen wel van haar kunnen laten maaken? —

Lis O Ja, Moederlief! maar laat ik U eerst alles zeggen.'— Haar man was esns, meer dan een half jaar achter een ziek geweest. JNaarden zij hem geduurende al dien tijd hadt moeten behulpzaam zijn en oppasfen, hadt z j niet veel geld kunnen verdienen met haar gewoone werk, en dus met fpinnen van wol de kost, hoe fober, voor haar, haar man en kinderen gewonnen. Nu, daar haar man van huis was en de kinderen ziek waren, en zij dezelve moest oppasfen, kon zij wei. nig doen, altans niet buiten's huis de kost winnen. —- Zij dankte God, dat zij zulke brave menfchen gevonden hadt, dien haar weder helperi Wilden: — O lieve Moeder , wanneer wij haar flechts iets honden te doen geven, uien vrouw is zo braaf en arbeidzaam. -

Moed. Ik meende, dat Gij nog iets op uw hart hait, 't welk Gij niet wiiüe zeggen, voordat Gij alles verhaald hadt.

Lis. Wist ik, lieve Ouders! (ziende dan eens cp haar vader , dan weder op haarè moeder).... Gj hebt reeds van overlang gcwenscht, een paar ordeutlijke menfchen in het kleine woonitigje rtier B 5 ach.

Sluiten