Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3d )

Met dat al was Frans nog niet te vrede; van tijd tot tijd gaf hij hem nieuwe gefchenken, maar meer nog verblijde hij zich, wanneer dat knaapje van tijd tot tijd bij hem kwam, hem verhaalende, wat hij geleerd hadt uit die fraaije boeken, welke hij van hem gekregen hadt.

Zijt Gij nu met Frans te vrede, lieve kinderen! Heeft hij zijn misflag niet al vrij Wel vergoed ? Nog meer zult gij met hem te vrede zijn , wanneer ik Ü zegge, dat zijne Ouders van dien tijd af aan , nooit wederom een foortgelijke misflag bij hem hebben befpeurd. — Hij leerde , om altoos op zich zelf acht te geven, en wel vooral, wanneer hij alleen was. Van daar, dat zijne Ouders fpoedig wederom op zijn woord en belofte konden vertrouwen. Ik hoop , dat Gij alle, die deze gefchiedenis leest, uit eiken misftap die Gij begaat, dat nut moogt trekken, die Frans uit den zijnen trok. —

HET MEDELYDEN BELOOND.

De Majoor van A. leefde, na den dood zijner Gemalin, in ftilte op zijn landgoed, in gezelfchap van zijne twee kinderen, Kanl en Emiliê, — Hier

was

Sluiten