Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 )

Leerm. En bij welk Regiment? , \\ Arm. Ach! mijn Heer! ik heb wel in zes Regimenten gediend, dan in het een, dan in het ander, doch de langde tijd bij het het B ... . fche Regiment.

Kar el. Dat is immers hetzelfde, waarin . . .

De Leermeester gaf Karei een wenk , om niet meer te zeggen, —

Arm. Bij dat Regiment heb ik den geheelen zevenjaarigen Oorlog bijgewoond, uitgezonderd het laatlte half jaar; toen kreegen wij een vreeslijk verlies — ik wïerd krijgsgevangen gemaakt. Toen wij, na den vrede, wederom uitgewisièld wierden, kwam ik wederom bij een ander Regiment.

Leerm. En waar ter plaatze wierdt Gij krijgsgevangen ?

Arm. Bij M . . .. in het jaar 1752. Dit was

een warme dag, offchoon er zeer veel fneeuw lag.

Leerm. Gij zijt dan uit dezen omtrek afkomstig?

Aum. Neen, mijne Zuster woont hier; —- zij is met iemand uit dezen omtrek getrouwd; — ik ben eigenlijk uit Culmendorf-

Leerm. Uit Culmendorf? Daar ben ik niet

geheel onbekend. Hoe is dan uw naam?

Arm. Och ! mijn naam zult gij nooit gehoord hebben; —1 vroeg heb ik mijne Ouders verloren,

cn

Sluiten