Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 >

De oude Hamisch moest van nu af op het landgoed van den Majoor van A. woonen , ook liet hij zijne Juster bij hem woonen , ten einde hem hier mede genoegen te geven. De Majoor wilde,, dat hij aan zijne tafel zou eten, doch hiervan verontfchuldigde zich de oude man : daar en tegen wierdt hem alles bezorgd, wat hij en zijne Zus. ter begeerde. Dikwjls ging Karei met hem wandelen. Want hoe oud hij ook was, hij bezat ech. ter nog jeug ig Vuur en kragt; en dan moest hij hem de onderfcheiden lotgevallen van zun leven verhaalen, waarin Karei zeer veel behaagen vondt, en waaruit hij veel goeds leerde.

WAT IS EENE LEUGEN OM BEST WIL?

Koenraad wist, dat men ahoos de waarheid moet fpreken. Dikwils hadt hij zelf ondervonden , hoe fchadelijk en nadeelig het zij, de onwaarheid te fpreken. Intusfcien hoorde hij eens, dat eene noodleugen geoorloofd zou zijn. Dt was hem onbegrijpelijk, en dus vroeg hij, gelijk altoos zijne gewoonte was, wanneer hij iets hoorde, 't welk hij niet begrijpen kon, zijn leermeester Leerm. 't Komt er flechts op aan, lieve Koenraadt

Sluiten