Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

jjfc wat gij dooreen noodleugen verftaat. Weet

G'j wel wat dat woord betekent? Koenraad. Wei, eene Vleugen ft

onwaarheid, die men in geva, van nooTzl Leerm. Die verkiaaring is „iet kwaad , doeh K I n ^ "0emt GiJ een^ -n nood "

^ï^9 ZOda"iee SeVaUen k-nenZee,me.

wa, * , ***** °P de Akademie

was, Woonde Ik> ^

™bek enden, d.e gelijktijdig met ons op de Hoo gefehooi waren, en onder anderen een jongeW wfens ouders aan mijnen vriend, die Hj LjTot d , zeer veel vriendfehap bewezen h dden Vt dankbaard behandelde hij hem weerke Jg ™ eendelijk, en bewees hem vee,e diens „f ot ge'ukktg geraakte die jongeling onder flegt geze . fö»P. waardoor hij tot zeer veele ouijj-^ den verletd wterd, Wanneer hem ge,d ontbfak <: welk hu op eene negte wij2e d

d" We,n!S' Z° hij hem op 2ij„ ^ ge lei wederom betaalde, en zo lang mijn ^

was eenden T g ^ **** °"b™ was, Jeende.h,jhcmggarneen.ggeid}dochzo

ras

Sluiten