Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4< )

hij weder, om nog meer geld te leenen, om dat zijn huiswaard hem om geld gemaand hadt , »t welk hij hem reeds van overlang fchuldig was. — Mijn vriend wist, dat hij geld van buis ontfangen hadt, en bragt hem dit onder het oog, doch hij zeide, dat dit voor anderen ,was. „ Mijn vader, „ zeide hij, heeft hier iets pfek g,, en om dit te „ betaalen, moest dit geld die"cr.»' Mijn vriend weigerde hem meer gelere geven, doch dit knaapje wist zijn zaak zo fraai voor te ftellen, en hem 'wijs te maaken, dat hij in langen tijd geen geld 1 van huis gekregen hadt, en zo veel hadt moeten betaaien, dat hij hem eindelijk nog twintig Rijksdaalders leende. —

Des anderen daags hoorden wij, dat die knaap, in plaats van den kieermaaker en zijnen huiswaard te betaalen, in tegfndeel met zijn voorgaand flegt gezelfchap eene ft>eelreis gedaan , en niet alleen al dat geld verteerd, maar ook z jn horoloyie verkocht hadt. Nog meer, wij wierden ontwaar, <,rt hij aan den huiswaard niets fchuid'g was . naardien

zijn Vader aien man altijd zelf betaalde. Zou

men dit nu voor eenen noodleugen, óf, zo als men zept voor eene leugen om best wil mogen houden? —

Koenr. Wel zeker; — wnnt wie weet, of hij

anders dat geld wel gekregen hadt!

Le erm>

Sluiten