Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 48 )

wij niet wenfchen , dat ons gefchiede , dan ziet gij, denk ik, duidelijk genoeg, dat in zodanige gevallen, wanneer anderen daarbij lijden, wij gee. ne onwaarheid mogen fpreken.

Koen r. Dan zou het wel nooit geoorloofd zijn .... want ik weet geen een geval, waarin men niemand benadeelt, bij het fpreken van onwaarheid — '—

Leerm. Dat is zo, want ren minften verliest iemand er altoos bij, wanneer men de waarheid voor hem verbergt, vooral wanneer er hem aan gelegen ligt, om dezelven te weten. — Maar hoe dan? wanneer ik door de waarheid te verzwijgen,

m°er voordeel dan nadeel te weege brenge?

't Is zo, lieve Koenraad! zodarige gevallen zijn zeldzaam, en men kan niet gemakkelijk berekenen, wanneer de onwaarheid meer voordeel dan nadeel zal te .wege brengen: — en dus raade ik ü, in

allen gevalle, om. liever de waarheid te fpreken I

en ook , zelfs niet in fcherts, u aan onwaarheid fchuldig te maaken. — Echter wil ik U een paar voorbeelden aannaaien, waarhij de onwaarheid meer voordeel dan nadeel te wege brengen kan , en waarin het dus geoorloofd zou zijn, om zich van

eene noodleugen te bedienen.

Gij weet, bij voorbeeld , hoe ongaarn uwe zuster geneesmiddelen inneemt, en dat zij altoos

moet

Sluiten