Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 >

gezegd en verzekerd hebben — daar men U Zo duidelijk heeft onder het oog gebragt, dat wie dood is, dood blijft, en niet wederom komt ; maar veronderfiel, het was eens mogelijk, en gij ontmoette daar uwen Oom ; zoudt Gij dan denken, dat die man zou terug komen , om U kwaad te doen, of ook om ü bang te maaken, daar hij U» in zijn leven, zo lief hadt ? — Gij weet, welk een aardsvijand hij was van alle bangmaakerij, —• al was het alleen uit fcherts. Herinnert Gij U niet, boe kwaad hij was op Neef, als deze zijne zuster op zekeren avond ontfteld hadt?

Const. Ja, dat is wel waar, — maar ik herinner mij ook, dat Gij zelf mij eens gezegd hebt, dat er altoos het een of ander , in diergelijke hiflorien waar is.

Vad. Gij hebt mij verkeerd verftaan , lieve Stant! wanneer ik zeide , dat er bij zodanige gefchiedenisfen van fpooken altoos iets waar was, dan wilde ik er alleen mede te kennen geven, dat veele dit of dat konden gezien of gehoord hebben, maar ik geloof niet, dat het geen zij zagen of hoorden , een fpook was. Wie vreesagtig is, houdt beuzelingen en kleinigheden , voor ik weet niet wat voor gewigtige verfchijning.

Const. Jan heeft mij verhaald, dat men dikwils gerammel of gedruisch hooren kon , dat bij

fom-

Sluiten