Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t «4 ?

fommige menfchen, terwijl zij (liepen, de gordijnen van het Ledikant wierden opergefchoven; en dat zij, wakker geworden zijnde , toch niets ontdekt hadden. —

Vad. Dat alles kan plaats hebben. Of kan er niet, door deze of geene toevallen , eenig geraas in huis ontdaan. — Rotten en Muizen kunnen een geweld maaken, 't weik men, in den ftillen r;acht, zeer duidelijk hooren kan , en veel meer klinkt. Of ook kan een of ander niet goed geplaatst worden, en van boven neder vallen. En zo kunnen de menfchen wel eens droomen , en zo levendig droomen, dat zij indedaad meenen, iets te zien, of te hooren, daar het alleen een droom is. Dan is het niet te verwonderen, wanneer men, wakker wordende, niets ontdekt. — Maar, daar valt mij, tij deze gelegenheid, een geval te binnen, 't welk niet in den droom, maar in waarheid, plaats hadt, ' en 't welk ik zelf ondervonden heb. Fred. O, verhaal ons dat eens, Vaderlief! Vad. Zeer gaarn. Ik was omtrend van Uwen jaaren, en hadt, zo als dat doorgaands gaat, zeer veel gehoord, van fpooken. Mijn Vader zocht die dwaaze denkbeelden te verbannen , gelijk ik dit bij U tracht te doen, en dit gelukte vrij wel. Ik Hiep alleen in een kamer, op een Ledikant, van rondom met gordijnen behangen. Eens op een

avond,

Sluiten