Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C <?9 )

Wanneer gij iets verhaalen wilt, moet gij het duidelijk en algemeen verftaanbaar mededeelen. —

Fred. Zeer g03d, Vaderliefl — De oudfte benijdde dan den jongden, om dat deze eene betere kamer hadt. —- Nu wist de oudde, dat zijn kameraad zeer vreesachtig was, en dus bedacht hij een middel, ten einde langs dien weg dat vertrek te kunnen krijgen. Hij nam ten dien einde eenig touw....

* Vad. Indien gij belangrijk wilt verhaalen, dan moet gij, 't geen gij nu wilde zeggen, tot het laatst befpaaren. De ontwikkeling van de Gefchiedenis moet gij, zo veel gij kunt, uitdellen tot op

het laatst.

Fred. Ik zal het dan wat anders fchikkcn. —> De jongere, die zeer vreesagtig was, lag eens te bed, en zo als hij op het punt flondt, om in flasp te vallen , geraakten alle papieren op tafel in beweging. In den beginne dacht hij, dat het een muis was, doch die beweging wierdt van tijd tot tijd flerker, zelfs kwam' het hem voor, als of dezelve op de tafel omdansten. — Eenige vielen op den grond , en ook daar dansten dezelve voord. Dit benaauwdheid kroop hij onder de dekens, en kon niet eerder in fiaap rasken , dan tot dat de papieren fiil wierden. Reeds vroegtijdig verhaalde hij deze ichrik aan zijnen kameraad ; deze hielot E 3 zich

Sluiten