Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

zich in den beginne, als of hij het niet kon gelooven. — Eindelijk echter fcheen hij er ook toe overtehellên, om te denken, dat het een fpook was. — De avond kwam, en naauwlijks waagde die jongeling het, om zich neder te leggen: eindelijk echter, na lang beraad, befloot hij er toe; doen naauwlijks hadt hij de kaars uitgedaan, of de papieren geraakten op nieuw in beweging. Hij W|st naauwlijks, waar bij van angst zou blijven, en beilaot dus, om het zijn Patroon den volgenden morgen te berigten. — 's Morgens vroeg hem zijn kameraad terftond, hoe hij het dien nacht gehad hadde , hij verhaalde hem alles trouwhartig , en ontdekte hem tevens zijn voornémen, om het den Advokaat te berigten. Doe dat toch niet, zeide deze, gij zoud er u onaangenaamheden door kunnen berokkenen , of ook zoud gij uitgclacht worden, en in 't einde, zoud gij toch op uw kamer moeten blijven flaapen. Maar ik wil u een voorftel doen, en ik weet zeker, onze Patroon zal daar niet tegen hebben. Indien gij dezen nacht wederom verontrust wordt , zullen wij onze ka. mers verruilen; want ik heb gehoord, dat de fpooken niet alle menfchen verontrusten, en misfchien dat zij, wanneer ik op uw kamer flaap, mij niet kwellen. Deze voorflag ftondt hem wel aan; hij <jou dezelven ook volkomen aangenomen hebben, :' . bij.

Sluiten