Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 71 )

bijaldien fiij niet, tot zijn geluk, dien zelfden dag een zijner vrienden hadt bezocht, wien hij zijne gefchiedenis verhaalde, en naardien zijn vriend wist, dat de oudfte Klerk een flimme vogel was, fchoot hem te binnen, of hij ook langs dien weg de ka. mer van den ander zocht te krijgen, en dus zelf het fpook veroorzaakte. Hij raadde daarom zijnen vriend, om, eer hij 'savonds naar bed ging, de papieren op tafel naauwkeurig te onderzoeken. — Dat deedt hij, en vondt dat alle papieren aan een touwtje gebonden waren, *t welk door het Ichot van de naastgelegen kamer , waarin zijn kameraad zijn verblijf hieldt, heen liep. — Nu ontdekte hij de list van dezen, en belloot, om hem dat betaald te zetten. —-

Const, Maar hoe kon de oudfte dat touw aan de papieren vast maaken?

Fred. Wanneer de jongfie 's avonds beneden was, nam hij een plank uit het dunne houten fchot» 't welk deze twee vertrekken van een fcheide , en zo doende kon hij gemaklijk alles in orde brengen.

Const. En dan boorde hij zeker gatendoor het fchot. Foei! wat is dat ondeugend, om iemand zodanige fchrik op het lijf te jaagen. Nu, hoe liep het verder?

Fred. Toen de jongde omtrent rekenen kon, E 4 dat

Sluiten