Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

ftag in het aangezicht, — hier op de linker wang,

dat ik terftond terug deinsde — ziet eens, de pit.

van de kaars is geheel plat gedrukt. Ocbik

ben zo ontfteld. —

Vad, Ik beklaag U, dat Gij nog niet wijzer Zijt , dan :e vooren. Zeker is het eene beuzeling — blijft beide hier — ik zal het fpoedig 'ontdekken, —

Naauwlijks was de Vader de deur uitgegaan, of

Corjlantijn zeide tegen zijn broeder Vader

mag zeggen, wat hij wil, voor deze keer verdient Jan meer geloof, hij mag dan zo eenvouwig zijn, als hij wil. Weet gij niet, hoe hij ons eens verhaalde, dat de geftorvene terug kwamen, om die geenen, die hen beledigd hadden, te ftraffen? .

Fred. Ja, dat herinner ik mij zeer wel —

Const. Nu, dan is het ook zeker onze Oom geweest, die mij die klap gegeven heeft

Fred Hebt gij hem dan beledigd?

Const. Och! lieve Frits! een paar dagen voor z .">od maakte ik zulk een vreeslijk geweld,

1 -cizocbt mij, om er uittefcheiden, en mij ftil te houden, maar ik hield niet op; toen wierdt hij

2 kwaad , dat hij dre'gde, om het aan Vader te i en.

Frsd. Dan moet gij het we! zeer erg gemaakt hebben. — Als dat waar is ... .

Const-

Sluiten