Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 )

Vad. Zeer natuurlijk! — Dat touw heeft-, toeVallig, boven de deur van h?t kleine kamertje gehangen. — Gij, F,«brik, hebt waarfchijnlijk de deur met gpbeej 0pen gemaakt - van daar, dat dezelve op de deur is blijven hangen- - En g[), St<ml zult wel'igt de deur geheel open gedaan hebben; dus is dat touw neergevallen — en heeft U, omdat gij de kaars voor U hadt. eerst de kaars uitgedaan, en dan de flag in het aangezicht bezorgd. —

Beide. Daar heb ik niet om gedacht.

Vad. Zo gaat het doorgaands met alle vreesagtigen. Waart gij minder bedeesd, hadt gij meer moed gehad, dan zoudt ge aanftonds gevoeld hebben, wat het was. Komt, gaat nu met mij, en ziet het zelf.

Zij gingen famen naar dat vertrek ; hun Vader hing het touw weder op de deur, Conjlantijn moest dezelve wederom openen , en alles liep in dien fmaak af, gelijk hun Vader gezegd hadt. —

Beide Broeders namen nu een vast befluit, om, in 't vervolg, wanneer hun wederom iets ontnioe-' ten zou , nooit bevreesd te zijn , en terftond de oorzaak te onderzoeker. - Conflantijn gaf daarvan,

nog dien zelfden avond, een fprekend bewijs;

hij haalde, zonder kaars, zijn rok uit de kas. —.

HET

Sluiten