Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 89 )

of ook aan hem-, haare dankbaarheid door daaden te betoonen.

Dien zelfden avond nog toen het ongeluk gebeurd was , verhaalde Willem aan zijne vader, het cnmedogend gedrag van dien tuinman, en hoedanig hij gefproken hadt van die arme vrouw. Hoe zagt» moedig de man ook anderfins was, hij was zo zeer te onvrede over deze handelwijs, dat hij terftond befloot, om hem niet langer in zijn dienst te heb- ben. Willem was nog zijn voorfpraak, om dat de man doorgaands vlijtig in zijn werk was, maar, wat hij deedt, zijn vader was volftrekt niet te bewegen, orn hem nog langer in zijn dienst te houden.

Ik heb, zeide deze, reeds zeer veele zijner gebreken over het hoofd gezien, maar zijne onmedogendheid bewijst duidelijk dat hij een mensch is, van zeer flechte beginzelen, en die niet verdient, dat men hem verfchoore. — En op dat gij moogt zien, dat ik niet onredelijk met dien man handel, zo weet., dat hij het was, die voorleden jaar het ooft geftolen heeft. Hij befchuldigde toen, om alle verdacht van zich aftefchuiven, die zelfde arme vrouw, welke hij heden zo hard behandelde. Die goede vrouw hoorde die befchuldiging , en nu eerst kwam zij bij mij, Cm zich te verantwoorden, en verhaalde mij, 't geen zij anders, waar- F 5 fchijn-

Sluiten