Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9o )

fchijnlijk , n;et zou gedaan hebben, dat haar befcfiuldiger de dief was. Ik liet hem roepen, en hij kon niet ontkennen, dat hij een keer of twee des nachts door haar ontdekt was, terwijl hij het ooft uit den tuin ftal. Om zich aan haar te wreeken , heeft hij haar heden dien geringen dienst geweigerd. — Wat dunkt u, handel ik dan wel onredelijk, wanneer ik dien man niet langer in dienst houd. f

Willem zweeg, en des anderen daags wierdt die onheufche enonmedogendeman voor altoos ontflagen.

DE SNAPPER.

Hendrik en Lodewijk waren twee broeders de een was elf, de ander tien jaaren oud. Béide wierden zeer bemind van hunne Ouders, beide kregen dezelfde opvoeding , hadden dezelfde gelegenheid om te leeren , en zo veel te leeren, .Is zij nodig hadden, om eens bekwaame en nuttige menfchen te worden ; met dat al was Lodewijk zeer onkundig, Hendrik integendeel, was zo bekwaam, zo verftandig, dat men waarlijk bijkans twijfelen zou, of zij broeders waren. - Waaraan moet men dit onderfcheid toefchrijven ? — Jk zeir het rog eens, beide haJdeu dezelfde gelegenheid, om te

lee»

Sluiten