Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

eerften opflag zeer gering fcheen, en 't welk alleen de oorzaak is , dat hij in allen deele zo ver achter zijn broeder kwam: een gebrek, waarvoor ik, uit dien hoofde, alle braave kinderen ten ernftigften waarfchuwe. Dit gebrek beflondt daarin, dat hij te veel fprak, en te' weinig hoorde, naar 't geen andere zeiden, met een woord, hij was een zeer

ihapachtig kind.

Het zou zeker onredelijk zijn, wanneer men van ülieden, lieve kinderen.' wilde eisfchen, dat Gij altoos zo zedig , zo bedaard , zo fiil en ernflig zoudt zijn , als perfoonen van meerder jaaren. — Met dat al boude ik mij verzekerd , dat Gij het voor zeer onvoegzaam zoudt houden, bijaldien een kind onophoudelijk praaten, lachen en fpringen wilde — vooral, wanneer een kind zich ook dan niet ftil gedragen wilde, wanneer meer bejaarden met elkander in gefprek zijn: of wanneer het geenfins wilde luisteren naar zodanigen, die zich met hetzelve in een of srder gefprek wilden inlaten. —

Wanneer ordentlijke kinderen met perfoonen van meerder jaaren in gezelfchap zijn, dan verhindert men hen niet, cm onderling met elkander te fbreken en vrolijk te zijn , maar dat doen zij toch niet zo luidruchtig, en op eene wijze, voor meer bejaarden lastig cn onaangenaam, — Indien meer bejaarden zich met hun in gefprek begeven, dan

Sluiten