Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 5

huis of bij anderen , aan tafel of op eene wande, ling, nooit wilde hij luisteren, als andere fpraken, altoos wilde hij het hoogfte woord voeren. — Hij begon , met den een of ander, die bij hem zat, of ftondt, of ging, naar de eene of andere beuzeling te vragen. — „ Hij vroeg dan toch?" ,

Ja, maar hij luisterde bijkans nooit naar het antwoord. Daaraan lag hem niet gelegen. Ik heb dikwils gehoord, dat hij dezelfde vraag aan onderfcheiden perfoonen deedt, en wanneer ik hem nagaans dezelfde vraag voorlegde, dan was hij niet eens in ftaat, om dezelve behoorlijk te beantwoorden Hij hoort flechts de eerfle woorden, en

dan begint hij terftond, over elke invallende gedachten te fpreken, — en, let hier op, — men kan hem nooit boozer maaken, dan wanneer men dan niet naar hem wil luisteren.

Ik behoef U niet te zeggen , dat zodanige handelwijze zeer lastig is voor de genen, die met hem verkeeren. Zit hij aan tafel, hij verhindert de genen, die bij hem zitten, om in de gefprekken der overige dischgenooten deel te nemen. En daar hij dikwils, niet alleen kinderachtige, maar ook zotte dingen voordbrengt, daar niemand fmaak in vindt, en waar mede men dikwils den fpot drijft, zo gebeurt het zelden, of er komt onge-

noe-

Sluiten