Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 97 j

uwer waarfchuwing wil ik u hier zijn antwoord mededeelen: —

„ Lodewijk, (dus zeide de man) was nog voor „ omtrend twee jaaren, een zeer goed, gehoor. „ zaam, befcheiden en naarftig kind. Zelden had ,i ik reden , om over hem klagtig te vallen : ik „ beloofde mij van hem zeer veel goeds. Dan, „ voor omtrend twee jaaren, namen -zijne Ouders „ hem met zich op het Land bij eene Tante. », Deze goede, welmeenende vrouw, die zelf geea „ kinderen hadt, verheugde zich, toen zij dat vro-

„ lijk knaapjen zag. Geduurig herhaalde zij,

„ en zelfs in tegenwoordigheid van Lodewijk, dat „ hij een regt geestig knaapje was. 't Geen Lo„ dewijk zeide, of deedt, was altijd fraaij, onop„ houdelijk prees zij zijne grappige invallen, en „ zeide hij iets, dat haar geheel vreemd was, of „ verhaalde hij iets, 't geen hij hier of daar gehoord „ of gelezen hadt, dan fcheen het, als of hij een ,, wonder van zijn tijd was. En welke waren de ,, gevolgen hier van ? . De arme Lodewijk beeld» „ zich, indedaad, in, dat hij zo geestig, en ver„ ftandig was, als zijne welmeenende Tante hem

opvijzelde, en nu begon hij er zich gezettelijk „ op toe te leggen, om geestig en aardig te zijn."

,, Ongelukkig lieten zijne Ouders hem nog eeni. „ ge dagen geheel alleen bij hunne oude Tante,

« © »» en

Sluiten