Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legde het gewaande kind neder, voor de voelen van den Officier, en wilde nu ontvluchten. — Intüsfchen was de Soldaat, die dit'alles gezien hadt ook gekomen , cn nu namen zij beide het fpook gevangen, en bragten het in de wacht. Hier ont. dekte men, dat het geen vrouw, maar een Hevige handvaste knaap was, die twee kistjes met Contrabande goederen droeg, en , onder deze vermomming, reeds eenige keeren gelukkig gedaagd was, doch op deze wijze ontdekt en gevangen wierdt. ; Karel, Wat is dat Contrabande?

Grootv. Dat zijn goederen, welke in eenig land of ftad riet mogen ingevoerd worden. Karel. En waarom mag dat niet? Grootv. De overheid verbiedt dat, om daar door de eigen ingezetenen des lands te bevoordeelens Jüij voorbeeld, wanneer men in een land deze of geene Stoffen zelfs kan maaken, dan behoeft men het niet van vreemden te koopen, en dus het geld uit bet land te zenden. Dan verbiedt de regeering den invoer, om ingezetenen te meer gelegenheid tot werk te geven. En zodanige verboden goederen zijn Contrabande, — En zulke goederen wilde die verkleedde perfoon op die wij. ze zoeken intevoeren; doch nu op de daad betrapt zijnde, wierdt hij twee dagen later, als een be drieger, ftreng beftraft. Zie, lieve Mina , zo eiti.

di.

Sluiten