Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "o )

in de kring. — Elk hadt zijn werk; — en waarop kon het gefprtk natuurlijker vallen, dan op de bij. gelovigheden, waaraan zo veele geloof floegen. — Mina wilde de oude Marie nooit wederom gelooven. Dat gaat te ver, zeide de oude man, — Mark is oud , heeft veel ondervinding gehad, en kan u dus zeer veel dingen leeren, welke gij nog niet kunt weten. Gij kunt dit nog al onderfcheiden. Wanneer zij van dingen fpreekt , die tot haar werk behooren, dan kunt gij doorgaands ver* onderfiellen, dat gij van haar kunt leeren. Anders doet gij best, om, wanneer zij of andere u iets zeggen, liever uwe ouders en onderwijzers te vragen , hoedanig deze dingen zijn. Gij zult dan minst gevaar lopen , om verkeerde denkbeelden over deze en geene dingen te krijgen.

Mina. Ja, lieve Grootvader! dat wil ik voor *t vervolg liever doen ; maar dikwils fchaam ik mij, wanneer ik naar een of ander vraag, en onze Leermeester mij aanwijst, hoe ik zeer gemaklijk zou hebben kunnen inzien, dat men mij eene onWaarheid gezegd hsdt — en dan durf ik hem dik. wils niet wederom vragen —

Karel. Ja, dat weet ik nog; gij hadt u laten wijs maaken , dat de oude Margriet eene Fee of Tovernimf zijn zou. Grootv. Wel, wel, dat hadt gij ook zelfs

wel

Sluiten