Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel liefde en zorgvuldigheid, dat Nina haar harte", lijk lief hadde, — Deze Leda was zeer Verftandig en braaf: — zij was ook eene Toverhimf, docli dit wist Nina niet. —

OP zekeren tijd kreeg Nina verlof, om te gaan Wandelen met haare makkers op een nabij gelegen Veld, en zich aldaar naar welgevallen te mogen vermaaken, — Al fprihgende en dar.fende gingen zij langs een klein riviertje , 't welk door de Velden liep, vingen kapelletjens, en p'ubte bloemen in haare korfjens, die aan haare «men hingen. — Hier op plaatften zij zich ih een kring onder een boom5 ten einde oneer deszelfs fchaduw kramen te vlech. ten. Intusfchen vermaakten zij zich onderling met deze en geene verhaalen. Eindelijk befloot men „ dat elk, beurt om beurt, een lied zou zingen, «w Men deedt dit, doch geen lied behaagde meër$ dan dat van Nina. Zie hier hetzelve.

Bekoorclijke blocmtjens! U, u ter ecre zinge i!c. ' Gij zijt het beeld der Lente, En van .ons jeugdig levena Zo fraai, maar kort, tfe Lente j Zo fchoon, maar bi 003, de jeugd is 3 Zo fraai, waar ras veiflonfend, Zijt Gij oek, lieve bloemden*,

H» HM

Sluiten