Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

'„ geduurig te bevogtigen. Neen! 'er behoort meer

„ toe"

„ Zie daar, dit roozen roode bloemtjen, is het

„ bloemtjen van bsfcheidenheid. Zo lang gij

tt deze bewaart, zal ook dit bloemtjen fchoon en d heerlijk bloeijen.

„ Het twede, wit van kleur, en het weik daar,» door het oog zo heerlijk ftreelt, — is de bloem „ der deugd. Verwaarloost gij eenige van uwe ,» pligten , dan openbaaren er zich zwarte vlakken „ op

„ Het derde heeft eene vuurige goud-kleur, deze is de bloem der weldaadigheid. Zo lang

„ gij menschlievend en deelnemend zijt, omtrent uwe medemenfchen, zal ook dit bloemtjen bloei-

„ jen. —

„ Het vierde, hemelschblaauw van kleur, is de hloem der zagtheid. Zo dikwils gij ontevreden, „ of zelfs vergramd en toornig wordt, verliest de,, ze bloem haare fchoone kleur , en wordt aseh„ graauw ten bh'jke van haare ontevredenheid „ over den fout van Nina.

„ Deze knosp, die op 't punt ftaat om zich te ,, ontfiuiten, zal de bloem van 't verfta>id opleve„ ren- Spoediger of langzaamer zal dezelve ten „ voorfchijn komen , naar mate uw verftand zich „ ontwikkelt, en gij verfiandiger en wijzer wordt.

„ De.

Sluiten