Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 125 )

„ Deze twede knosp zal de bloem der bevallig. „ Md dosn ontluiken. Hoe meer gij het et „ op toelegt , om te behaagen, zo fpoediger zal „ deze bloem ten voorfcbijn komen, en dan zal „ zij alle overige bloemen meer verfraaijen en op.

lieren," —

„ Ach , lieve moeder!" zeide Nina, terwijl zij dezen bloempot uit de handen der, oude Vrouw aannam, „ hoe zal ik u, voor een zo heerlijk ge-

„ fchenk , naar behooren dankbaar zijn. O,

„ helpt mij, lieve Speelgenooten, om deze braaven Vrouw voor haare goedheid te danken. —> „ Doch neen , gaat liever met mij. Zeker kent gij de braave Ltda — zij is mijne moeder — „ zij zal mij zeggen , wat ik doen moet, om u „ behoorlijk mijne dankbaarheid te betoonen. — „ Dit is niet nodig, lieve Nimf" zeide de oude Vrouw, „ de beste dankbaarheid, die gij mij be-; „ toonen kunt, beftaat daarin, dat gij, wanneer ik „ over drie jaaren weder bij u kom, mij deze „ bioemen zo fchoon en fris terug geeft, als ik „ dezslve u heden ter hand Helle. — Vinde ik dit „ zo, dan ben ik rijkelijk voldaan."

Zij riep daarop ook de andere meisjens, en gaf elk diergelijke bloemen, van haaren boom, de eene vijf, de andere vier, de derde drie, en zo gaf zij elk , naar mate zij derzelver goede hoedanigheden

ken-

Sluiten