Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 128 )

kweekte dezelve rnet de grootfle zorgvuldigheids ook gaf zij naauwkeurig acht , om toch niets te doen, *t geen firekken kon tot benadeeling van dit bloemtjen. De goede Leda fcheen zeer verwonderd over deze gebeurenis, toen Nina haar dezelve verhaalde ; — doch naderhand ontdekte men, dat moeder Cro:n en Leda dezelfde perfoon was,

Louize. En Nina kende haar niet? — hoe kwam dat?

Grootv. Dat telt men mede onder de kunsten der Tovernimfen , dat zij zich, telken oogenblikke, in zodanige gedaante kunnen herfcheppen, als zij zelve verkiezen. — Dan eens vertoonen zij zich als eene oude Vrouw, dan weder als een jong meisje, — dan weder zijn dezelve geheel onzichtbaar — en kort daarop vertoonen zij zich, maar in eene geheel andere gedaante, zomtijds in de gedaante van een Vogel, of ook van een Viervoetig dier.

Louize. Nu, dat kan men voelen en tasten, dat dit fprookjens zijn.

Grootv. En die met dat al aangenaam en leerzaam zijn kunnen.

Louize. Nu, hoe ging het verder, lieve.Grootvader?

Grootv. Nina ging dien avond vrolijk naar

bed,

Sluiten