Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1*9 3

bed, doch naardien haar hoofd vol was van die verfchijning, en van 't geen dien dag voorgevallen was, droomde zij den gebeden nacht van danfen, zingen , kranfen , Tovernimfen , en betoverde bloemen. — Zo ras zij ontwaakte fprong zij terftond uit het bed, om te zien, of haar bloemtjens ook eenig nadeel geleden hadden. Zij wilde naar die plaats gaan, waar de bloempot ftondt, toen zij, bij het venfter komende, een vreeslijk geraas op de ftraat hoorde. Hier zag zij eene oude Vrouw door eene meenigte ftoute jongens met een luidJ. rugtig gefchreeuw vervolgd, en, zo wel door onbetaamlijke woorden, als door daaden, mishandeld. Deze fprongen en grappen behaagden Nina, eeni» germate, zo dat zij zich niet kon onthouden, om eens hartelijk over deze vertooning te lachen. Zij verliet ook het venfter niet eerder, voor dat zij niet meer zien kon.

Thands zocht zij haare bloemen op, Doch, hoe zeer was zij ontfteld, toen zij dezelve zag. —— Het fraaie rood in de bloem der befcheidenheii was verbleekt, en de witte bloem der v/eidaadig. held hadt verfcheiden vlekken, —

Louize. Och! en waarom toch?

Grootv. — Weet gij niet, wat Nina kort

te vooren gedaan hadt ? Doch Nina begreep

zelf niet, waarin eigenlijk haar misdrijf beftondt. — I Ni>

Sluiten