Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13° 3

Nina was zeer bedroefd toen zij dit zag; de traanen Honden haar in de oogen; — en toen juist tradt Leda de kamer in. — Wat deert mijne lieve Nina'. vroeg zij met veel deelneming. Ceh! zie hier antwoorde Nina, zie mijne lieve bloemt* jens, zij alle zijn veranderd. Och! zeg mij toch» lieve Leda'. waarmede heb ik dat verdiend? waarin heb ik zo zeer misgetast, dat mijne bloemen zo veranderd zijn ? Indedaad was Nina onbewust van iets kwaads gedaan te hebben.

Leda, die haar goede hart kende, liet haar alles verhaalen wat er gebeurd was, fints zij opgeftaan was. Dit" deedt zij openhartig en naar waarheid: ook, dat het geraas op de ftraat haar nieuwsgierig gemaakt, en het venfter hadt doen openen, dat zij op het zien en hooren dier befpottingen der oude Vrouw gelachen hadt. — ,, Dan is de 5, bloem der befcheidenheii niet ten onregte ver„ bleekt, (antwoorde de goede Vrouw) ook het „ bloemtje van welwillendheid niet om niet ge„ vlekt. Een jong zedig meisje mag nooit door „ ijdele nieuwsgierigheid worden weggefleept; „ veel min er den fpot mededrijven of zich ver» „ heugen, wanneer andere befpot worden. — In „ beiden opzigte hebt gij u fchuldig gemaakt. — „ Wat belangrijks was er toch bij dat geraas van „ moedwillige kinderen? — en hoe kont gij u

,, ver-

Sluiten