Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13- )

;ine8r. want anders, vrees ik, komt erongenoegen. — — Nina wierdt door dit geval veel op. merkzaamer, dan zij geweest was, en nam zich zeer in acht voor te verregaande nieuwsgierigheid., welke luist niet zeer fraai (laat. Zij leerde ook hieruit, dat er niet weinig zorgvuldigheid nodig is,

om den bloemtjens in vollen fleur te houden.

Weinig moeite koste het haar, om het goudgeel bloemtjen in vollen glans te doen glooren, om dat zij van natuur een gevoelig, deelnemend hart be« zat. Zij gevoelde het lijden van anderen, als war« het haar eigen lijden, en haar hart fpoorde haar van zelve aan tot weldoen, en tot deelneming in de Lotgevallen van anderen.

Langen tijd hadt zij veel moeite, om het blaauwe bloemtjen, der aagtmoedigheid, in fleur te houden. Nina was van een levendig temperament, en meermaalen ontaarde dit in drift. Telkens echter, wan. neer zij zich fchuldig maakte aan ontevredenheid of gramfchap, veranderde de blaauwe kleur, de bloem wierdt. aschgraauw, hing verflenst neer, en treur, de, als 't ware. over haare verkeerdheid. Nina verftondt deze fpraaklooze herinnering. Telkens zocht zij,,met ijver, haare fout te verbeteren era te- vergoeden, cm dat zij overtuigd was; dat mea door het verbeteren eener fout, de fchade, die

me»

Sluiten