Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< I 3H 1

rrren door dezelven heeft verdiend!, zeer verminderd, ja zelfs geheel uitgewischt kan werden, —

Het witte bloemtje bleef bij Nina, onbevlekt; 't Is waar, Nina ontdekte eens een klein vlekje op dezelve, maar eene traan, die zij daa-op liet vallen, wischte dezelve terftond weg. Men weet ook niet van welke zwakheid, zij ooit is overvallen; want wie vergeet niet gaarn dé gebreken en misfagen, die niet traanen van berouw worden gehoed, — O, lieve kinderen! dat gij toch nooit moedwillig uwe pligten verzuimde, en dat gij, wanneer er al een misflag uit overijling plaats heeft, dien moogt betreuren met zulke opregte traanen, als Nina', hoe gaarn zou men u dan uwe misdagen vergeven en dezelve vergeten. —

Vader Roderich was bij dit gezegde getroffen en aangedaan — de kinderen fcheenen ook niet ongevoelig. Hij zweeg een poosje ftil, — eindelijk vervolgde bij:

De kleine knosp, waaruit het bloemtje van verftand moest voordkomen, wierdt dagelijks grooter en fterker; Nina ontdekte dit met zeer veel genoegen. Zo dikwils zij zich, bewust was, het onderwijs, haar gegeven, met oplettenheid te heb. ben ontvangen, zo dikwils zij iets gezien of geboord hadt, dat nieuw was, of dat tot ontwikke. üng en befchaaving van haar verftand ftrekte, dan I 3 raad.

Sluiten