Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 136 )

ipiegel, en poogde op allerlei wijze haar gelaat, gedaante, houding en kleeding te verfraaijen. Wanneer zij, na zo veel poogingen, weder bij haar bloemtjen kwam, dan was da knosp nog wel eens zo digt gefloten. — En omgekeerd, als zij geene pooging aanwende, om fraai en bevallig te zijn, als zij er zelfs het minst om dacht, dan ontlook het b!oemfje, en kwam fpoediger te voorfchijn,

dan Nina zelf vermoeden kon. Langs dezen

Weg vondt zij het middel, om ook dit bloemtje te doen bloeijen; Nina volgde dien wenkj en de uitflag beantwoorde volkomen. — Hoewel er flechts drie bladeren aan dit bloemtje ware, der. zeiver /choonheid overtrof verre die der andere bloemen. /

Het kon niet misfen, of Nina, die in 't bezit was van dit bloemtjen Aitoos-groen, en hetzelve zeer naauwkeurig oppaste, moest de beminnenswaardigfle Princes van dien tijd worden. Al ras hoorde men van haar gewaagen, zelfs in afgelegen oorden. Gij weet er is, eene zekere Tovernimf, men noemt haar, Fama, die altoos bezig is, om uit te breiden en algemeen bekend te maaken, *t geen zij hoort, 't mag goed of kwaad zijn. —

Louize. Fama? die naam heb ik meer ge» boord. ~—

Ka-

Sluiten