Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 137 )

Karel. — Men vindt het wel op uithangborden — en het betekent — Gerucht.

Grootv. Zo is 't. Nu deze Tovernimf, zo als men haar noemt, die anders doorgaands meer kwaad dan goed verfpreidt, vondt er thands een bijzonder behaagen in, om de braave Nina, in alle haare beminnelijke hoedanigheden bekend te maaken, overal hoorde men van haar gewag maaken, en alle volken wenschten, dat Nina toch eens hunne Koningin mogt worden. —

Ook de Zoon van den Koning der Rexolaanen, de erfgenaam van een zeer groot en uitgebreid gebied , ondernam, om haar te zien, eene groote reis.

Karel. De Koning der Roxolaanen ? . . . . Waar figt dat land ? Ik kan het op de kaart niet vinden. — Ook heb ik nooit gehoord van eenig volk, dat de Roxolaanen genoemd wierdt. —

Grootv. Dat rijk zal wel gelegen zijn in het land der Tovernimfen — en daarvan, hebben wij, gelijk gij weet, nog geene Landkaarten.

Karel. Ik dacht wel, dat het een verdichte naam was. —

Grootv. — Dit zij, zo 't wil: •— de erfgenaam van dit rijk is in deze gefchiedenis, en dus voor ons eene zeer merkwaardige perlbon. Hij kwam gelukkig in het paleis van Leda, zag Nina,— I 5 03

Sluiten