Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï5« )

gen vestigen; - een gevoel van fchaamte, maar ook van medelijden hieldt hem terug, en dit ge. zicht was voor hem te treffend, - Hij ftondt op t punt om terug te trekken, toen hij ziin vriend in de nabijheid ontdekte. Thands kon hij weer fpreken. Help! Help! riep hij - he'p dezen ongelukk,gen, red hem, indien gij kunt. Zo kermend fnelde hij z jnen vriend ,e gemoet, en eer deze hem nog antwoorde, wilde hij hem voorbij ftellen. - Werwaard. wilt gij ? riep hem de Grijsaard toe! — Voor dien ongelukk gen een mantel haaien, was het antwotrd — hij is naakt Doe dat, zeide de Grijsaard, en breng dan ook de zalf mede. Spoedig was Almanzor uit het gezicht, en naauwlijks hadt de ongelukk ge een ver haal gedaan van zijne ramp, of Atmanzor was reeds terug gekeerd

Louize. ik meen, dat die man in eene onbekende tail (prakj —

Grootv Aimanzor kende die taal niet, maar zrjn leidsman zeer wel. Deze verbond; daarop de wonden, bedekte der on.elukkigen met-zijn mante! en liet hem ftl leggen, ten einde eenige menfchen te haaien, die hem naar zijné wooning konden brengen. "

Almanzor was zeer begeerïg, om, uit den mond van fijnen vriend , de lotgevallen van dezen man te vernemen. - Nmmhjks waren zij fftuis ge-

fco-

Sluiten