Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 168 )

„ neer de oude flaatsbedienden, door ouderdom of i, verzwakking, buiten ftaat geraaken , om hunne ,, posten waartenemen. Indien gij nu genegen •» zijt, om op deze wijze van onderop bekwaam „ gemaakt te worden tot zodanige eereposten , » dan moet gij hier blijven, en ik draag u aan de

» opzieneren van dit gefticht op." Almar.zor

ftemde terftond dien voorflag toe: — en de opzieners , die al ras zijne bekwaamheden ontdekten, plaatften hem, na een zeer ftreng onderzoek, in de twede clasfe.

Karel. Maar leerden dejongften dan ook niét nog andere dingen?

Grootv. Ik zou te breedvoerig worden in mijn verhaal, wanneer ik u eene vollediger befchrijving van dit gefticht ten dienfte der jeugd wilde geven , en dus heb ik flechts eenige dingen genoemd. Zeker hadden zij gelegenheid ook in andere dingen onderwijs te ontvangen. Of denkt gij, dat een man, die eens de plaats van Staatsman of Richter bekleden zal , niet meer behoeve te weten , dan hoe men moet vechten ? — Zij leerden van tijd tot tijd, gelijk bij ons, lezen, fchrijven, cijfferen, en wierden ook onderricht in de wetten des vaderlands. '— Ook wierden zij onderwezen in den Godsdienst. Doch dagelijks oefenden zij zich in

den

Sluiten