Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 170 }

kon net c'us nooit verdragen, wanneer deze hem vooral in dingen , waartoe veel verftand en oor. deeJ vereisen: wierd, nu en dan overtrof. Aimanskw verheugde zich , wanneer hij zijn vriend bijkans aitoos in lichaamlijke oefeningen den prijs zag behaaien; — want in iichaamsfterkte overtrof Hmfein hem verre: — en deze wierdt altoos gemelijk en ftuursch, wanneer Almanzor, uit hoofde van zijn gezond verftand en juist oordeel geprezen wierdt. Beide vrienden wierden gelijktijdig in de derde clasfè geniaalst. Karel. Komt dan de ring niet weer te pas? Mina. Als het uwe gefchiedenis was, zou die ring wel meer op het tapijt komen, Karel. En nooit misfchien in de uwe ? Grootv. Zoudt gij gaarn zien, dat Ammm misflagen beging? — Hoe, indien hij zo verftandig was, van niet door fchade wijs te willen worden,

maar zich liever voor de fchade te wachten ? >

In zijne gefchiedenis komen flechts twee of drie omftandigheden voor, waarin het nodig was, dat zijn ring hem oplettend maakte op zijne misflagen; — veel meer werd hij gewaarfchuwd, om da* zijn edel hart hem te gunftig over de menfchen deedt denken , tot dat hij eindelijk door ervaaring leerde, dat noch een vriendelijk gezicht, noch eeae fraaije geftalte, noch ook de oprechtfte verze.

Sluiten