Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 171 )

zekeringen van vriendfchap en oprechtheid , altoos voor een goed en edel hart waarborgen.

Twee van zijne bekenden geraakten eens over eene beuzeling in twist. Die geene, welke het recht op zijne zijde hadt, riep Almanzor tot fcheids. man. Deze gaf hem gelijk, doch de andere was daarmede niet te vraden. Van woorden kwam het tusfchen die twee tot flagen. De.eerfte, die gelijk hadt, was de zwakfie , en moest onder doen. Amanzer ftondt op *t punt, om hem te helpen, toen een prik van de ring hem herinnerde, dat hij mistaste, en dat hij tegen de wetten van dit gefticht zou handelen , indien hij in de vegtpartij deel nam. Hij liet dus af, en bedreigde de twee anderen,om,bij aldien zij deezen twist niet wilden doen ophouden, hij alsdan hun gedrag zou te ken» nen geven aan de opzieneren. —

Eene andere keer fpraken veele zijner mededi» cipelen met grooten ophef over de uitmuntende bekwaamheid van zekeren jongen Aid. Amanzor gaf hun gelijk , doch • beweerde, dat zijn vriend Husfein hem verre overtrof. — ,, In lichaamlijke '„ kragt en vlugheid, dan ja (zeide een van allen) „ doch in andere opzichten , wanneer het op ken„ nis en wetenfchap aankomt, dan is er niemand, „ die eenigfins met Aid kan evenaaren, dan gij v alleen." — Almanzsr zoeht dien lof van zich

af-

Sluiten