Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C J84 )

welijk traden, konden zij drie Staatsgevangenen ïn vrijheid ftellen. Almanzor weet gij, huwde met Nina bij het leven zijner ouderen; en wien meent gij, dat hij toen bevrijdde» Alle. Zeker Husfeim Vader. Grootv. Neen, die was al dood. Karel. Dan weet ik het niet. Husfein was immers vrij —?

Grootv. Dat is zo; doch hij mogt niet in zijn Vaderland wederkeeren. — Voor dezen bedong hij vergeving; - hij kwam te rug — en wierd de Vriend van Almanzor, meer dan hij ooit te vooren geweest was ; en bekleedde den post van veldheer, waardoor hij de fteun was, van 't geheele rijk.

Louize. O ja, nu is de historie uit — maar wat wierd er dan van de ring?, en van de ring der Koningin hebben wij nog niets gehoord. ~

Grootv. Reeds voor dat Almanzor door zijne Ouders herkend wierd, hadt de Koningin de ftree. lende hoop gekoesterd, om, daar zij de beide fteenen langzaamerhand zag nader bij elkander komen, zij ook eerlang haaren Zoon zou wederzien. Del zelve waren reeds aan elkander, en dus als één ring geworden, toen zij haaren Zoon zag, en hem in haare armen floot. Almanzofs ring was door de Jaatfie edele daad omtrent Husfein met den fraaiften üeen,^ie in het midden Itondt, verfierd. En nog

lang

Sluiten