Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 189 )

moest verrichte i, deedt hij dp eene vcegzaame erl ernstige wijza. — Intusfchen ging zijne moeder, Mandane, naar het hof van haaren ,Vader Astyages, en bragt Cyrus mede derwaards — Met eene edele vrijmoedigheid naderde hij zijne Grootvader, even als hacldè hij hem reèds jaaren herwaards gekend.

Intusfchen zag Cyrus hier veele dingen , die hem ten eenemaal vreemd waren. De Mediers leefden lang zo ftreng en eenvouwdig niet, als de Perjl~ aanen, — Zij waren veel pragtiger gekleed, leefden overdaadig, maakten zich veel fchuldig aan onmatigheid in fpijs en drank, voornaamlijk vondt dit plaats aan het hof van den Koning. — Uit dieri hoofde verwonderde Cym zich zeer, toen hij aan dit hof kwam. Astyages en alle de Hovelingen waren geblanket; — Zij droegen vreemd hair, — waren alle zeer kostelijk gekleed, hadden kostbaare edelgefteenten aan hunne vingeren, en gouden ket. tingen om den hals; — met een woord, elk was op 't prachtigst uitgedoscht, Cyrus had diergelijke nooit gezien, want in Perfie was alles zeer eenvou* wig, zelf de Koning ging daar zonder eenige uit* fteekende verllering gekleed. — Largen tijd zag hij dus met verwondering zijn Grootvader aan. Ein» delijk zeide hij tegen zijre moeder , 6 moedert ,, wat is mijn Grootvader fraai!" — wie dunkt u „ fraaijer" (vroeg,zijne moeder.) „ uw Grootva'-

„ derf

Sluiten