Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 900 )

„ de beginfelen van inhaligheid zullen worden in„ geprent." —

Op deze en diergelijke wijze wist Cyrus alle zwarigheden, welke hem wierden te gemoet'gevoerd, op te losfen. — In 't einde zijne moeder vertrok, en hij bleef aan het hof van Jstyiges.

Louize. Dat had'ik niet gedaan. Ik was met mijne moeder wederom naar buis gegaan.

Karel. Ik niet , ik zou liever bij Grootvader hebben willen blijven — vooral als die mij zo lief hadt, en ik zo veel kon krijgen. —

Mina. 't Is toch met Karei al weder om 't hebben te doen —

Karel. Ik geloof, dat gij er ook niet tegen zoud hebben —

Hend. Ik denk, dat dit bij Cyrui de grootfte drijfveer niet gewsest zij —

Grootv. Dat zal nader blijken. Cyrus

bleef — en verwierf zich langs hoe meer de liefde van zijn Grootvader, en van deszelfs Zoon Cyaxares. Hij viel wat fhapachtig. Waarfchijnlijk hadt hij dit geleerd, doordien hij zijn Onderwijzer rekenfcbap moest geven van alles, wat hem betrof, en die zelfde rekenfchap van anderen moest eis. fchen, alsJiij fcheidsman was.

Karel. Moest hij dan de twisten beflisfen

Grootv. Dit was, volgends het verhaal van

Xew

Sluiten