Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< TI >

raadfchap van Rhijnland moet worden verkoozen , en beftierd, het best zal worden verdaan te behooren, b'ük-ns Extract Authenticq uit de handelingen der voorzv Vergadering ten deezen annex.''

„ Eerftelijk dat volgens de Inftru'ctie, waar na het tegenswoordig fungeerend Hoog ■ Heemraadfchap van Rhijnland is verkoozen , en waar na hetzelve in het vervolg moet worden beftierd, en het welk op den 10 Februarij 1^96, door de toenmalige Vergadering, van de Provüioneele Reprefentanten van het Volk van Holland is gearresteerd en gefanctioneerd, en het welk dus, zo lang het zelve niet is vernietigd, als het eenigtte rigtfnoer van alle de werkzaamheden , daden en verrigtingen van het zelve Hoog-Heemraadlchap moet worden gehouden, en geëefbiedgt en waarop het tegenswoordig Beftuur is beëedigt, bij het agtfte articul duidelijk' is bepaalt, en vast geitel d: V

• ■■" ■ ■ ■ ■ ■ r:9:;'*:-:'sT,r*I «v •■•jrt „ Dat de (ingevolge de voorenftaande articulen) nieuw benoemde Dijkgraaf, Hoog» Heemraaden, en Hoof i Ingelanden , huntien Post den tijd van drie Jaaren zullen bekleeden.''

„ Dat twee maanden voor het expireeren van die tijd (van drie Jaaren) op de wijze, bij het fl» 3> 4j 5» °" en 7 articul vermeit, (door de Ingelanden) Kiezers zullen worden verkoozen, welke uit het (als dan) aanwezig Beftuur, vier Hoog - Heemraden, en vijf Hoofd-Ingelanden zullen aanftellen, om voor de volgende drie Jaaren te continueeren, terwijl zijliedenf(de voornoemde Kiezers) in plaatfe van de afgaande drie HoogHeemraden en vijf Hoofd - Ingelanden nieuwe op de voorn, wijze zullen moeten verkiezen.''

„ Ten tweeden,- dat ingevolge en op den voet van dat agtfte articul de tegenswoordig fungeereade Dijkgraaf, Hoog-Heemraden , en Hoofdingelanden, op of in het begin van Maart 179S

zijn

Sluiten