Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< <5 >

Wij verzoeken dat de Credentiaalen, zoo voot de Gedeputeerden , als voor de Kiezers , des daags te vooren met een Adres aan de Commisfie van Hoofd Ingelanden tn het Gemeenlands* huis van Rhijnland binnen Leyden, rmgen worden gezonden, ten einde de door ons benoemde Commisfie ter organifatie der voorfchreeven refpeétive Vergaderingen benoemd, in ftaat worden gefield, praeficeüjk op de gefielde uure met de Organifatie te beginnen.

In verwachting dat Gijlieden hier aan geredelijk zult gelieven te voldoen, noemen wij ons

Uw Heilwenfchende Medeburgers, de Hoofd - Ingelanden voornoemd.

En in derzei ver Naam

Leyden den 5. Sept. 1800. 't 6. J. der Bat. V.

P. van VEEN, vt. J. GERUiNGS, Secreu

Haa»

Sluiten