Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 12 >

ïïiftriSen of andere Getal der Naamen de' GedeHuishoudelijke Ver- Stemmen. puteerden. deelingen.

Voorfchoten. 3 (temmen. Ut fupra.

Otto Barends. Soetervvoude. 7 ■ Leonard v. d. Aar.

Jan van dar Zj/i.

Uit hst Hoofd"DiftriÏÏ No. o.

De Enge. ! Geen Gedeput. ge-

enge. j. compareerd.

Rappyue en Ysfel- ï Ut fupra.

velt.

Zuidzijde van de

Lange Linlcho- s Ut fupra.

ten.

Noordzijde dito. 1 < Ut fupra.

Kattenbroek. ' 1 Ut fupra.

Foldertje Elfvicr* , Ut fupra.

tel.

Boezem agter bet

Wesieinde van 1 ——— Ut fupra.

Waarder.

Papekop en Die- Ut fupnu

nierbroek.

Larjgeweide. 1 — Ut fupra.

Ruigeweide. 1 1 Ut fupra.

B 4 Boe«

Sluiten