Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< u >

Diftri^en of andere Getal der Naamen der GedeHuishoudelijke Ver- Stemmen. puteerden. deelingen.

Boezem Zuidzijde vande Weypoort 3ftemmen Philippus Ernst. teBodegraven;en ?iremmen. Fimf 0ckhuizma rolder derzelve. ■ ;

Zwam'merdam, on- _ _ ,

der Broekvelder- 5 Geen Gedeput. ge»

wyk en Voshol. '■ compateerd.

Reeuwijk. 3 Ut fupra.

Sluipwijk en Ra- _ _____ ' „ -

vensberg. ' 1 " "'" ~ Ut fupra.

Middelburg, j — , drie van der Stras*

ten.

Boskoop, Reijerskoop, en de Biezen , Zuidwijk of i — pieter va„ Kl■ f Splinters AmBagt - . . J en Laag Boskoop.

Noord - Waddinx- Harmanus van Duin.

veen. . ■ > a ■ - Jacob v4n der Bres* gen.

Vincent Snoek van Tol. f

Aïphen, Rietveld Kornetts Spruit.

en Rjjneveld. 5 E>ozy.

Cornelis Turkenburg dejongfle. ' ° Qerrit String.

De

Sluiten