Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 26 >

• GELITKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

.santf I £xtraft uk lict Register der Be, .fluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

Vrijdag den 15. Augustus 1800, Eet zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid*

Is geleezen een Befluit der Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam van den 11. deezer loopende maand, genomen op eene Misfive des Bewinds van den 15. Juhj 1 I. No. ito. öAff, daar bij te kennen gegeeven hebbende, dat het Bewind zich in den afgeloopcn jaare geadiëerd had gevonden door Hoofd Ingelanden en Gecommitteerden uit de Gedeputeerden van In. gelanden van Rhijnland, zich beklaagd hebbende over twee Aanfchrijvirgen van den Agent van Inwendige Politie, dato 19. September 1790- en a.Februarij 1799, hoofdzaaklijk inhoudende, om Dijkrichter, Hoog - Heemraaden, Hoofd-Ingelanden en verdere Leden en Ministers van het gemelde Polder-Beftuur, die met den 1. Maart I7QQ, ingevolge het Reglement en de Inflructie, waar naar het Hoog - Heemraadfchap van Rhijnland zal worden verkoozen, den 10. Februans 1706. gearrefteerd, nog provifioneel in hunne posten te continueeren, met verder verzoek, , Jat met relatie tot. den 3a. en 35- A"icul <je!?

Sluiten