Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 39 >

Copie.

GELITKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refolutien van den Agent van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataaffche Re* publiek.

Dingsdag den 19. Augustus 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Is geleezen een Extra& uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 15. deezer toppende maand No. 34a genomen op een befluit der Eerite Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den u. te vooren, op eene Misfive van welgemeld Bewind, van den 15. Julij 1. 1., daarbij te kennen gegeeven hebbende, dat hetzelve zich in den afgeloopen jaare geadiëerd had gevonden, door Hoofd - Ingelanden en Gecommitteerden uit de Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland; zich beklaagd hebbende over twee aanschrijvingen van dit Agentfchap, de datis 19. September 1798. en 2. Februarij 1799., hoofdzaaklijk inhoudende, om Dijkrichter, HoogHeemraaden , Hoofd-Ingelanden en verdere C 4 Le?

Sluiten