Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3* >

verkiezen, moeten vervangen worden ; met last ïan dit Agentfchap, om daar aan de nodige

executie te gceven. „^..^iwpM-d En is, ter voldoening hieraan, gerefolveerd, met toezending van Copie van meergemelde Refolutie, dezelve te.brengen ter kennisfe van Srichter en Hoog - Heemraaden van' Wug^ midsgaders van de Requeftranten, zijnde^ Hoofdbelanden en Gecommitteerden uit de OedepSeTvan de Ingelanden van ttgtf* tot derzelver informatie en naricht, en omi zich daar na te gedraagen refpeótive, en dien onverminderd enz.

En zal Extra<a deezes gegéeven worden aan voorfz Diikrichter en Hoog - Heemraaden van Rhnnlan™mede aan de Reqüeftranten z,j„de JHoofd-Ingelanden en Gecommitteerden uit de Gedeputeerden van de Ingelanden van Rhnniand voorn., tot informatie en nanc&t.

(jOnderftond}

Accordeerd met voorfz. Register,

\Was geteckena")

J. A. CLIGNETT» Z* &

C S

Op

Sluiten